Hegenscheidt MFD - Erkelenz en Detroit

Werkgever van 1988 tot 2001

Functie:

Elektroconstructeur en hoofdconstructeur binnen de bedrijfstak Automotive.

Werkzaamheden:

Begeleiding van grote projecten voor diverse automobielproducenten. (Projectnamen: L850, L5/L6, I4/I5, W8/W12, Zetec-1 en Zetec-2, Puma, Lynx, Duratec)

Binnen de projecten verantwoordelijk voor de volgende zaken:

- in het offertestadium; medeverantwoordelijk voor de opzet van de voorcalculatie van de elektrotechnische kant van machines

- in het onderhandelingsstadium; voor technische onderhandeling met de klant m.b.t. specificaties en standaards

- in het productiestadium; voor het begeleiden van een team van elektrotechnici, voor het opvolgen van vorderingen binnen de productie, voor het ontwerpen en in bedrijf stellen van hardware en software, voor het samenstellen en schrijven van de handleidingen en voor het gereed maken van de machines voor de inspectie (FAT en SAT) door de klant

- in het afnamestadium (FAT en ook SAT); voor de begeleiding van de afname door de klant

Hoofdengineer binnen een product team

Per machine type was sinds een aantal jaren een product team samengesteld van specialisten op diverse gebieden. Daarbij maakte ik als besturingsspecialist voor hard- en software deel uit van 2 product teams. Deze productteams hadden de taak de machine steeds verder te ontwikkelen, voor dure onderdelen kostengunstigere oplossingen te zoeken, standaardisatie door te voeren en te letten op productie methoden.

Men kan dit zien als een voorloper van systemen als systemen als bijvoorbeeld 6-Sigma en Kaizen.

Ontwikkeling en invoer van ISO9000 certificering

Voor de invoering van het kwaliteit bewakingssysteem ISO9000 en afgeleiden was het noodzakelijk werkgroepen in het leven te roepen om vast gedefinieerde werkstandaards per afdeling te beschrijven. Voor de afdeling electro engineering heb ik daarin een leidende rol gespeeld m.b.t. de kwaliteitswerknorm voor elektrotechnische schema's en het archiveren van elektronische data.

Invoer van CAD voor elektrotechnische schema´s

Elektrische schema's werden tot 1993 nog op papier getekend. Ik heb mij in der tijd sterk gemaakt voor de invoer van een CAD-systeem met een aanvullende software. De keuze is indertijd gevallen op AutoCAD omdat dit systeem in de firma al bekend was bij de werktuigboukundigen en tevens de nodige flexibiliteit bezit. Dit is de onderste laag van het systeem. Als bovenlaag werd voor MG-CAD gekozen. Dit MG-CAD breidt AutoCAD uit met de benodigde "intelligentie" en functionaliteit voor elektrotechnische schema´s. Zo kunnen stuklijsten, klemmenschema´s e.d. worden gegenereerd. Dit systeem is door mij opgezet en gedurende een periode van ca. 5 jaar geadministreerd.

Opzet en doorvoering van een werkstandaard voor een dochter onderneming

De firma heeft een dochter onderneming in Detroit-Michigan. Binnen de afdeling besturingstechnieken (controls) aldaar, was de manier van standaardisering op een minder hoog peil dan in Duistland, met slecht calculeerbare inbedrijfstellingstijden en winsten tot gevolg. Samen met een team van 3 collegae is daar een werkstandaard ingevoerd en gedurende 2 jaar bewaakt.

Invoer van het gebruik van PC´s en laptops i.p.v. programmeer-apparaten

Om de diversiteit aan merkgebonden programmeerapparatuur te reduceren hebben wij in teamverband de mogelijkheid onderzocht om in plaats hiervan PC's en later laptops in te zetten met de daarvoor geschikte programmatuur. Dit heeft ertoe geleid dat sinds 1995 jaar geen merkgebonden programmeerapparaat meer in deze firma te vinden is, behoudens voor service aan oudere besturingen.

Het toevoegen van capaciteit binnen het richtwals team

De richtwals computer was opgezet binnen een Siemens Sicomp microcomputer. Het gebruikte besturingssysteem is R-MOS. De applicaties zijn geprogrammeerd in C en C++.Terug naar het Curriculum vitae overzicht.

Back to top