ACE Ingenieurs en Adviseurs - Eindhoven

Werkgever van 2001 tot 2009

Functie:

Hoofdconstructeur en later projectleider besturingstechnieken.

Werkzaamheden:

Bedrijf  :  L.G. Philips Glasfabrik
Activiteiten  :  Opnemen van de functionaliteit van de koeling binnen het oude
 :  analoge concept. Programmering van PLC's (Siemens S7),
 :  doorvoeren van hardware- en softwarematige veranderingen,
 :  in bedrijfstellingen trouble shooting voor machine(modules)
 :  die hun toepassing vinden binnende beeldbuisproductie.
Markt/klant  :  Glasindustrie
Projectbenoeming  :  Glaspresse Halle B
Periode en duur  :  Eind 2001, 3 maanden
Opdrachtstelling  :  Programmeren van modules voor de productkoeling tijdens
 :  de productiefase
Hoe uitgevoerd?  :  De functionaliteit van het oude analoge concept vertalen naar
 :  een digitale uitvoering met een krachtige PLC (S7-400).
Toegevoegde waarde ACE  :  Toevoegen van extra kennis op het gebied van besturingen
Gebruikte middelen  :  Siemens Step-7, professional
Opgeleverd  :  Begin 2002


Bedrijf  :  Hysta Materials Handling Systems
Activiteiten  :  Ondersteuning bij de inbedrijfstelling van een buffersysteem voor
 :  AGV´s (Allen Bradley SLC500)
Markt/klant  :  Logistiek
Projectbenoeming  :  FBH-Installatie
Periode en duur  :  Medio 2002, 1 week
Opdrachtstelling  :  Tijdens de inbedrijfstelling van de machine, deze machine "tot op
 :  de graat" leren kennen, teneinde in de aanloop naar de productie-
 :  fase, de eindafnemer te assisteren bij eventuele problemen en in
 :  naam van de leverancier van de machine deze te servicen. De
 :  noodzaak hiertoe is ontstaan door een gebrek aan personeel
 :  bij Hysta (wegens vakanties en verloven).
Hoe uitgevoerd?  :  Actieve aanwezigheid bij de inbedrijfstelling.
Toegevoegde waarde ACE  :  In geval van nood, een competente partij vormen en eventuele
 :  problemen verhelpen.
Gebruikte middelen  :  Allen Bradley, RS-Logics


Bedrijf  :  Weekers Industriële Automatisering
Activiteiten  :  Ondersteuning bij de inbedrijfstelling van een robot
 :  verpakkings-straat bestuurd met Sigmatek DIAS.
Markt/klant  :  Automatisering voor de levensmiddelenindustrie.
Projectbenoeming  :  Case Packer Jansen
Periode en duur  :  Medio 2003, 1 maand
Opdrachtstelling  :  De inbedrijfstelling bespoedigen door het aanvullen van
 :  recoursen.
Hoe uitgevoerd?  :  Pro-actieve aanwezigheid bij de inbedrijfstelling.
Toegevoegde waarde ACE  :  Aanvullen van mankracht en kennis.
Gebruikte middelen  :  Sigmatek PG50 en Visual Basic


Bedrijf  :  Philips Innovative Applications NV - Turnhout
Afdeling  :  Global Techology Development (GTD)
Activiteiten  :  Coördinatie en begeleiding van het elektrotechnische gedeelte
 :  van service projecten. Engineering en inbedrijfstelling van software
 :  op het elektrotechnische gebied.
Markt/klant  :  Industriële Lampen.
Projectbenoeming  :  WE 010036
Periode en duur  :  Eind 2006 tot medio 2008
Opdrachtstelling  :  Het coördineren van het elektrotechnische gedeelte van interne
 :  service projecten. Het gaat in het algemeen om kleinere uitbreidin-
 :  gen tot maximaal €100.000,00 aan bestaande machines. In een
 :  enkel geval gaat het om grote aanpassingen of prototype
 :  machines voor een nieuw product of productieproces.
Hoe uitgevoerd?  :  Op locatie bij de klant, middels de voor Philips intern geldende
 :  normen voor hardware en software.
 :  (o.a. Philips basis software voor S7)
Toegevoegde waarde ACE  :  Toevoegen van capaciteit en kennis op het vlak van engineering,
 :  servobesturingen en coördinatie.
Gebruikte middelen  :  Siemens S7, ProTool, WinCC, Visual Motion, LogoComfort, Anorad
 :  Adjuster, Pilz Configurator voor PNOZmulti, Cognex Vision


Bedrijf  :  Hegenscheidt-MFD
Activiteiten  :  Coördinatie en begeleiding van het elektrotechnische gedeelte
 :  van een upgrade van vier in 1994 geleverde machines.
 :  Twee ruimmachines en twee rolmachines.
Markt/klant  :  Machinebouw voor de automobiel industrie
Projectbenoeming  :  WE 292001 en WE292002
Periode en duur  :  Medio 2008 tot eind 2008
Opdrachtstelling  :  Het ontwikkelen, coördineren en tevens uitvoeren van het
 :  elektrotechnische gedeelte van de upgrade aan vier machines.
 :  Twee machines werden voorzien van een geheel nieuw motion
 :  systeem. Hiertoe werd een servo motor vervangen door een
 :  nieuwer type en werden twee servo motoren bijgeplaatst.
 :  Het oude servo controller systeem werd geheel verwijderd
 :  en een geheel nieuw en modern systeem werd geplaatst.
 :  Tevens werd de programmering van dit nieuwe systeem verzorgd
 :  en de communicatie tussen PLC en motion controller. Ook zijn de
 :  bediener beeldschermen (HMI) aangepast aan de nieuwe situatie.
 :  De twee overige machines werden voorzien van een analoge
 :  type herkenning met de daarbij behorende aanpassingen.
Hoe uitgevoerd?  :  De bestellijsten werden aan de klant in Duitsland doorgegeven.
 :  De hardware schema´s werden in schetsvorm voorbereid.
 :  De software werd op kantoor geschreven en via een simulatie-
 :  model getest.
 :  Tijdens de inbedrijfstelling bij de eindklant in Spanje werden binnen
 :  drie weken alle vier de machines hardwarematig en softwarematig
 :  omgebouwd. Tevens werden capability testen voor alle product
 :  types doorgevoerd.
Toegevoegde waarde ACE  :  Toevoegen van capaciteit en kennis op het vlak van engineering,
 :  servobesturingen en coördinatie. De klant is een vroegere werk-
 :  gever. Er waren geen mensen meer werkzaam die met de proble-
 :  matiek van de betreffende machines bekend zijn. Daarom heeft
 :  Hegenscheidt zich tot ACE gewend. Het aantrekken van een "oud"
 :  werknemer viel bij de eindklant (Ford) zeer goed in de smaak.
 :  Ford had zijn bezorgdheid geuit m.b.t. de in huize Hegenscheidt
 :  nog aanwezige expertise met betrekking tot de specifieke pro-
 :  blemen en programmering van de betreffende machines.
Gebruikte middelen  :  Allen Bradley, Bosch Rexroth IndraWorks en IndraLogic.
 :  Ford programmeer specificatie STEPS (latere versie van EDDI).
Opgeleverd  :  Oktober 2008


Terug naar het Curriculum vitae overzicht.

Back to top