Algemene Voorwaarden

Artikel 13, Vindplaats en wijziging voorwaarden

Artikel 13.01

Deze voorwaarden zijn vindbaar op de website van gebruiker en zullen te allen tijde worden meegezonden met de eerste aanbieding.

Artikel 13.02

Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

Artikel 13.03

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Naar het vorige artikel

Terug naar Algemene Voorwaarden

Back to top